Банер

Виробництво органічної сільгосппродукції та сировини

Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент
Національний університет ім. Т. Шевченка
З метою покращення стану здоров’я населення, збереження навколишнього природного середовища, раціонального використання ґрунтів та інших природних ресурсів у процесі сільськогосподарського виробництва 3 вересня 2013 р. було прийнято Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», який набув чинності з 10 січня 2014 р. Відповідно до розділу XI «Прикінцеві положення» вказаного Закону суб’єкти господарювання, які маркують свою продукцію як органічну, зобов’язані привести свою діяльність у відповідність із цим Законом протягом шести місяців.

 

Чисте виробництво
Виробництвом органічної продукції (сировини) визнається виробнича діяльність фізичних або юридичних осіб (у тому числі з вирощування та переробки), де під час такого виробництва виключається застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів тощо, та на всіх етапах виробництва (вирощування, переробки) застосовуються методи, принципи та правила, визначені Законом України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» для отримання натуральної (екологічно чистої) продукції, а також збереження та відновлення природних ресурсів.
 
altПри виробництві органічної продукції та/або сировини використовуються методи, які: 
 
 • виключають використання ГМО, похідних ГМО і продуктів, вироблених з ГМО, як харчових продуктів, кормів, технологічних добавок, препаратів захисту рослин та покращення ґрунту, добрив, насіння, вегетативного походження садивного матеріалу, мікроорганізмів і тварин;
 • виключають використання хімічно синтезованих речовин, консервантів, синтезованих (штучних) барвників, гормонів, антибіотиків, ароматизаторів, стабілізаторів, підсилювачів смаку, стимуляторів росту;
 • виключають використання іонізуючого випромінювання для обробки органічної сировини або кормів, що використовуються у виробництві органічної продукції; 
 • виключають гідропонне виробництво;
 • використовують живі організми та методи механічного виробництва;
 • здійснюють живлення рослин в основному через екосистему ґрунту;
 • засновані на оцінці ризику та використовують превентивні заходи.
 
Продукти полювання та рибальства диких тварин не вважаються органічною продукцією. Збирання дикорослих рослин та їх частин, що природно ростуть у лісах та на сільськогосподарських угіддях, вважається виробництвом органічної продукції, якщо:
 
 • такі райони не піддавалися протягом періоду не менш як п’ять років обробці продуктами, використання яких заборонено Законом України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»;
 • таке збирання не впливає на стабільність природного середовища, існування або збереження видів рослин у районі збирання.
 
Збирання диких водоростей та їх частин, що ростуть у морських природних умовах, вважається органічним виробництвом за дотримання таких умов:
 
 • райони зростання водоростей мають високу екологічну якість, не забруднені речовинами, які забороняється використовувати при виробництві органічної продукції (сировини), або іншими шкідливими для здоров’я людини речовинами;
 • таке збирання не впливає на стабільність природного середовища, існування або збереження видів рослин у районі збирання.
 
Промислове виробництво органічної продукції проводиться виключно з органічної сировини, вирощеної на придатних для цього землях або у спеціально визначених зонах виробництва органічної продукції та сировини. Зоною виробництва органічної продукції та сировини є місце для ведення виробництва органічної продукції (сировини), яке за агроекологічними показниками придатне для здійснення виробництва органічної продукції та органічної сировини рослинного і тваринного походження. Оцінка придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції та сировини, а також встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини здійснюється Державною інспекцією сільського господарства України за висновком відповідних наукових установ, науково-дослідних інститутів, лабораторій якості та безпеки продукції відповідно до законодавства. Оцінка придатності земель (ґрунтів) проводиться з урахуванням еколого-токсикологічних показників агрохімічного паспорта земельної ділянки та результатів хімічного аналізу тест-рослин, які вирощуються на цих ґрунтах на час обстеження.
 
Як стати виробником органіки?
Здійснювати виробництво органічної продукції (сировини) має право фізична чи юридична особа будь-якої організаційно-правової форми та будь-якої форми власності, яка:
 
 • пройшла оцінку відповідності виробництва органічної продукції (сировини),
 • отримала сертифікат відповідності
 • включена до Реєстру виробників органічної продукції (сировини).
 
Оцінка відповідності виробництва органічної продукції (сировини) проводиться органом з оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини) згідно з правилами процедури підтвердження відповідності та з технічними регламентами відповідно до законодавства про підтвердження відповідності. Органічна продукція та сировина повинні відповідати показникам якості та безпеки, встановленим технічними регламентами. Оцінювання виробництва органічної продукції та/або сировини проводиться один раз на два роки. Для проведення оцінювання особа подає заяву про перехід на виробництво органічної продукції до органу з оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини). Оцінювання проводиться аудитором з сертифікації та/або спеціалістом органу з оцінки відповідності відповідно до плану та програми оцінювання, в якій визначені об’єкти, дати проведення оцінювання.
 
З дня подання заяви встановленого зразка про перехід на виробництво органічної продукції (сировини) розпочинається перехідний період. На осіб, які вирішили перейти до виробництва органічної продукції (сировини), поширюються такі вимоги:
 
 • під час перехідного періоду застосовуються вимоги, встановлені Законом України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»;
 • тривалість перехідного періоду залежить від виду діяльності, що підлягає оцінюванню та підтвердженню відповідності, узгоджується з попереднім використанням землі, екологічною ситуацією, виробничим досвідом виробника та для кожної особи встановлюється індивідуально в плані про перехід на виробництво органічної продукції (сировини);
 • продукція однорічних культур вважається органічною у разі, якщо до початку їх вегетації завершився перехідний період тривалістю не менше 12 місяців;
 • у разі якщо перехідний період триває більше за встановлений строк для перехідного періоду, дозволяється маркування продукції як «продукт на стадії переходу до органічного виробництва»; 
 • продукцію, вироблену під час перехідного періоду, забороняється реалізовувати як органічну продукцію з відповідним маркуванням та логотипом.
 

alt

Видача сертифіката відповідності на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних процедур оцінки відповідності, є підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини). Таке підтвердження здійснюється органом з оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини), який призначає комісію з оцінки відповідності. Комісія з оцінки відповідності впродовж місяця з дня отримання висновку (звіту) аудитора з сертифікації або спеціаліста органу з оцінки відповідності зобов’язана прийняти рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката відповідності. Підставою для відмови є:
 
 
У разі прийняття рішення про видачу сертифіката відповідності особі видається сертифікат відповідності встановленого зразка у триденний термін з дня прийняття такого рішення, а продукція може маркуватися як органічний продукт. Сертифікат видається у разі, якщо усі інгредієнти живої або непереробленої сільськогосподарської продукції є органічними та їх вироблено відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини». Сертифікат видається у разі, якщо перероблена сільськогосподарська продукція повністю була виготовлена відповідно до вимог Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» та не менше 95 % її інгредієнтів є органічними.
 
Після отримання сертифікату особа включається до Реєстру виробників органічної продукції (сировини), який публікується в засобах масової інформації. Фізичні або юридичні особи, що не занесені до Реєстру виробників органічної продукції (сировини), не мають права здійснювати виробництво органічної продукції та/або сировини.
 
Правила
Виробники органічної продукції зобов’язані дотримуватись правил виробництва та обігу органічної продукції та сировини. Загальні правила виробництва та обігу органічної продукції та сировини встановлюються Законом України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини». Так, фізичні або юридичні особи, яким надано право на виробництво органічної продукції (сировини), зобов’язані дотримуватися таких загальних правил виробництва органічної продукції та/або сировини:
 
 • дотримуватися вимог цього Закону і правил виробництва та обігу органічної продукції та сировини та/або дикорослих рослин, використовувати лише методи виробництва органічної продукції та/або сировини;
 • забезпечувати відокремлення виробництва органічної продукції (сировини) від виробництва неорганічної продукції (сировини), продукції перехідного періоду;
 • використовувати технології виробництва, які запобігають забрудненню або мінімізують будь-яке збільшення забруднення навколишнього природного середовища;
 • утилізовувати відходи і побічні продукти рослинного і тваринного походження у процесі виробництва органічної продукції;
 • запобігати процесам утилізації пестицидів та агрохімікатів, отриманих шляхом хімічного синтезу, на територіях, де здійснюється виробництво та зберігання органічної продукції (сировини);
 • враховувати місцевий та регіональний екологічний стан територій під час вибору продукції для виробництва;
 • мінімізовувати використання невідновлюваних ресурсів та зовнішніх ресурсів;
 • забезпечувати збереження та відтворення родючості ґрунтів.
 
При виробництві органічних харчових продуктів шляхом переробки особи, яким надано право на виробництво органічної продукції (сировини), крім зазначених вище правил, зобов’язані дотримуватися таких вимог:
 
 • виробляти продукцію переважно з інгредієнтів сільськогосподарського походження (крім води та кухонної солі);
 • не використовувати органічний інгредієнт разом з таким самим інгредієнтом у неорганічній формі або інгредієнтом у стадії перехідного періоду;
 • не використовувати речовини і технології, що відновлюють характеристики, втрачені при переробці та зберіганні органічних харчових продуктів, та виправляють результати халатності при переробці таких продуктів або іншим чином вводять в оману щодо справжньої природи продукту.

alt

 

До загальних правил виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження належать:
 
 • використання методів, що оптимізують біологічну активність ґрунтів, забезпечують збалансоване постачання поживних речовин рослинам, зберігаючи земельні та інші природні ресурси, необхідні для виробництва органічної продукції (сировини);
 • впровадження ґрунтоохоронних технологій вирощування сільськогосподарських культур, які запобігають виникненню у ґрунті ерозійних чи інших деградаційних процесів;
 • підтримання стійкості рослин профілактичними заходами шляхом вибору відповідних видів та сортів, стійких до шкідників і хвороб, відповідних сівозмін, механічних, фізичних та біологічних методів захисту;
 • збільшення популяції корисних комах, мікроорганізмів та природних паразитів як біологічного контролю шкідників та хвороб рослин;
 • використання як добрив матеріалів мікробіологічного, рослинного чи тваринного походження, які розщеплюються біологічно;
 • використання лише сертифікованих органічного насіння та посадкового матеріалу;
 • добрива та поліпшувачі ґрунту можуть використовуватися, лише якщо їх використання було дозволено (крім мінеральних азотних добрив);
 • у разі встановлення загрози для рослин продукти для захисту рослин можуть використовуватися, лише якщо їх використання було дозволено;
 • продукти для очищення та дезінфекції при виробництві продукції рослинництва використовуються, лише якщо їх використання дозволено при органічному виробництві.
 
До загальних правил виробництва органічної продукції (сировини) тваринного походження належать:
 
 • при виборі порід враховується здатність тварин пристосовуватися до місцевих умов, їх життєздатність, стійкість до хвороб;
 • утримання тварин здійснюється з урахуванням фізіологічних та поведінкових потреб шляхом забезпечення тваринам умов життя, що відповідним чином враховують основні аспекти їхнього природного поводження, достатній ступінь свободи пересування, дотримання оптимальної кількості тварин на одиницю площі, застосування системи розведення тварин, яка враховує їх поведінкові потреби;
 • утримання тварин здійснюється шляхом мінімізації стресу тварин, сприяння їх здоров’ю та благополуччю, стимулювання їх природного імунного захисту та запобігання використанню хімічних алопатичних ветеринарних препаратів;
 • приміщення для утримання тварин повинні відповідати біологічним і поведінковим потребам тварин та забезпечувати вільний доступ до місць годівлі та джерел питної води; належну теплоізоляцію, опалення, охолодження, вентилювання приміщень з метою підтримки циркуляції повітря, рівня запиленості, температури, відносної вологості повітря в межах, необхідних для здоров’я тварин; належне природне провітрювання приміщення і надходження денного світла; передбачати відповідні заходи на випадок пожежі, виходу з ладу системи механічного обслуговування і перебоїв енергоносіїв;
 • годування тварин здійснюється кормами, отриманими в результаті органічного виробництва та з природних речовин несільськогосподарського походження; 
 • неорганічні кормові матеріали рослинного походження, кормові матеріали тваринного та мінерального походження, кормові добавки, окремі продукти, що використовуються для харчування тварин, та технологічні добавки використовуються, лише якщо їх використання було дозволено;
 • при репродукції використовуються переважно природні методи;
 • будь-які болісні відчуття тварин зводяться до мінімуму, включаючи відчуття при забої;
 • прив’язування або ізоляція поголів’я забороняється, крім випадків, коли це необхідно для забезпечення безпеки, благополуччя або у ветеринарних цілях;
 • час транспортування тварин повинен зводитися до мінімуму;
 • продукти тваринництва виробляються з тварин, які були на органічному утриманні від народження і протягом усього життя;
 • виключається вирощування штучно виведених поліплоїдних тварин;
 • продукти для очищення та дезінфекції при виробництві продукції тваринництва використовуються лише у разі, якщо їх використання дозволене при органічному виробництві;
 • персонал, що доглядає за тваринами, повинен мати базові знання та навички щодо охорони здоров’я та благополуччя тварин.
 
До загальних правил виробництва органічної продукції аквакультури належать:
 
 • при виборі порід враховується здатність тварин пристосовуватися до перебування у штучних умовах або у відповідних рибогосподарських водних об’єктах;
 • при репродукції використовуються переважно природні методи; 
 • утримання тварин повинне забезпечувати задоволення еволюційних, фізіологічних та поведінкових потреб тварин шляхом належного та достатнього годування, забезпечення належної якості води, побудови споруд, що відповідним чином враховують основні аспекти їх природного поводження, щільність поголів’я;
 • годування тварин здійснюється кормами, отриманими в результаті органічного виробництва;
 • при виробництві такої продукції аквакультури, як молюски, та інших видів, які не годуються людиною, а живляться природним планктоном, повинна забезпечуватися можливість задоволення їх потреб у харчуванні природним шляхом, крім молодих особин, що відгодовуються у розплідниках та інкубаторах;
 • повинні здійснюватися регулярне очищення та дезінфекція приміщень та споруд;
 • утримання має здійснюватися таким чином, щоб мінімізувати можливість втечі стада;
 • органічні тварини повинні утримуватися окремо від інших тварин аквакультури;
 • будь-які болісні відчуття тварин зводяться до мінімуму, включаючи відчуття при забої.
 
До загальних правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва належать:
 
 • при виборі видів враховується здатність бджіл пристосовуватися до місцевих умов, їх життєздатність, стійкість до хвороб;
 • при репродукції використовуються переважно природні методи;
 • площа збирання нектару повинна забезпечувати необхідне і достатнє харчування, доступ до води;
 • джерела натурального нектару і пилку повинні складатися з рослин, вирощених відповідно до вимог цього Закону і правил виробництва та обігу органічної продукції та сировини, та/або дикорослих рослин;
 • здоров’я бджіл має підтримуватися на основі превентивних заходів;
 • вулики повинні бути виготовлені з натуральних матеріалів, які не створюють небезпеку забруднення навколишнього природного середовища та продуктів бджільництва;
 • забороняється знищення бджіл у стільниках як метод, пов’язаний із збиранням продуктів бджільництва.
 
Детальні правила виробництва та обігу органічної продукції та сировини розробляються органами виконавчої влади за участю відповідних спеціалізованих наукових установ, науково-дослідних інститутів, затверджуються Кабінетом Міністрів України та публікуються в засобах масової інформації.
 
Обов’язкове маркування
Органічна сільськогосподарська продукція (сировини) підлягає обов’язковому маркуванню шляхом використання відповідного державного логотипа. Дозволяється також використання недержавних (приватних) логотипів, запроваджених безпосередньо суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво, реалізацію органічної продукції (сировини), чи їх об’єднаннями.
 
Державний логотип складається з напису «органічний продукт» та відповідного графічного зображення. Не допускається використання напису «органічний продукт» у власних назвах продуктів та торговельних марках при рекламуванні, а також у випадку маркування продукції, яка перебуває на стадії перехідного періоду до органічного виробництва. Використання державного логотипа встановленого зразка та маркування органічної продукції (сировини) здійснюються за наявності відповідного сертифіката.
 
Маркування продукції, яка перебуває на стадії перехідного періоду до органічного виробництва, здійснюється із використанням державного логотипа «продукт на стадії переходу до органічного виробництва». Забороняється при маркуванні продукції, яка не відповідає законодавчо визначеним вимогам, використовувати позначення з написами «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», словами з префіксом «біо» тощо.
 
Органічна продукція, імпортована з інших країн, вироблена відповідно до законодавства країн походження, що підтверджено відповідним сертифікатом, позначена написами «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», словами з префіксом «біо» тощо, повинна в перекладі на українську мову позначатися написом «органічний продукт».
 

alt

Зберігання органічної продукції (сировини) здійснюється у приміщеннях, які відповідають вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України. При зберіганні органічної продукції (сировини) на складах повинні забезпечуватися ідентифікація такої продукції, її партій і запобігання будь-якому змішуванню або обміну з неорганічною продукцією та/або речовинами, або забрудненню такими продуктами та/або речовинами. Забороняється зберігання у виробничому підрозділі будь-яких вхідних продуктів, крім продуктів, дозволених Кабінетом Міністрів України.
 
Транспортування органічної продукції (сировини) повинно здійснюватися лише у відповідній упаковці, контейнері або транспортних засобах, закритих таким чином, щоб заміна вмісту була неможливою без маніпуляцій або пошкодження пломби. Транспортування органічної і неорганічної продукції (сировини) разом забороняється. У виключних випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, та за наявності технічних можливостей дозволяється транспортувати органічну і неорганічну продукцію разом. Одночасне перевезення органічної і неорганічної продукції можливе лише за умови вжиття відповідних заходів для запобігання будь-якій можливості змішування або обміну з неорганічною продукцією.
 
Реалізація органічної продукції та сировини дозволяється у місцях, що відповідають встановленим санітарним нормам та вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України. Реалізація органічної продукції дозволяється лише за наявності сертифіката відповідності. Забороняється обіг органічної продукції, якщо вона:
 
 • вироблена особою, яка не отримала відповідного сертифіката відповідності;
 • маркована з порушенням вимог законодавства України;
 • імпортована з порушенням вимог законодавства України;
 • не відповідає вимогам щодо пакування, транспортування, зберігання та реалізації;
 • має вичерпаний термін придатності до споживання.
 
Виробник, за наявності погодження Державної інспекції сільського господарства України, може здійснювати виробництво органічної та традиційної (неорганічної) продукції рослинництва на одній площі:
 
 • у випадку виробництва багаторічних культур, термін культивування яких становить щонайменше три роки, якщо різновиди можна легко розрізнити, за дотримання таких умов: відповідне виробництво є частиною плану переходу на виробництво органічної продукції (сировини) за умови, якщо термін переходу не перевищує п’ять років; було вжито заходів для забезпечення постійного розділення продукції, отриманої від кожного з відповідних підрозділів; після закінчення збирання врожаю виробник повідомляє органу контролю точну кількість врожаю, зібраного у відповідних підрозділах, та інформує про заходи, вжиті для розділення продуктів;
 • якщо відповідні площі призначені для наукових досліджень;
 • у випадку використання земельної ділянки виключно для випасання худоби.
 
При паралельному виробництві суб’єкт господарювання, який здійснює виробництво органічної продукції, сировини, відокремлює землю, тварин та продукти, які використовуються або вироблені за допомогою органічних частин, та веде відповідний облік для підтвердження такого відокремлення.
 
У виключних випадках за згодою Державної інспекції сільського господарства України дозволяється під час виробництва органічної продукції, сировини використовувати традиційну продукцію, сировину (крім продукції, сировини, яка містить ГМО, похідної від ГМО або отриманої за допомогою ГМО) та продукцію, сировину перехідного періоду на такі цілі:
 
 • як продукти для захисту рослин;
 • як добрива та поліпшувачі ґрунту;
 • як неорганічні кормові матеріали рослинного, тваринного та мінерального походження;
 • як кормові чи технологічні добавки;
 • як продукти для очищення та дезінфекції водоймищ, кліток, споруд та установок виробництва продукції тваринництва;
 • як продукти для очищення та дезінфекції споруд та установок, які використовуються для виробництва продукції рослинництва, включаючи об’єкти для зберігання такої продукції.
 
Допустимі обсяги та перелік неорганічної продукції, речовин, продукції, отриманої в перехідний період, які можуть у виключних випадках використовуватися при виробництві органічної продукції (сировини), за кожною з категорій продукції, речовин встановлюються Кабінетом Міністрів України.
   

Опубліковано в журналі

№5(276) березня 2014

Cхожі статті

Реєстрація потужностей операторами ринку харчових продуктів
Реєструвати право на землю стає легше
Кваліфікаційні вимоги до роботи з племінними ресурсами
Правово межі
Адмінвідповідальність за фітобезпеку
Порядок оформлення спадщини у сільських населених пунктах спрощено
Проблемний законопроект