Банер

Економічний прогноз вирощування озимих зернових на 2018 рік

Аграрне виробництво — це динамічний комплекс взаємодії різноманітних факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, який у нинішніх складних умовах економічного розвитку галузі потребує різноманітних прогнозних оцінок, зокрема, в питаннях формування продовольчої безпеки держави, поліпшення ефективності аграрного виробництва та його техніко-технологічного забезпечення.

 

 
За економічними прогнозами в 2018 р. нормативна собівартість вирощування озимої пшениці буде суттєво варіювати, залежно від рівня її середньої урожайності.

У розрахунках прийнято станом на 1 вересня 2017 р.:

  • ринкова вартість 1 кг насіння озимої пшениці й озимого ячменю першої репродукції сягає 7,5 грн;
  • середньозважена вартість 1 кг паливно-мастильних матеріалів — 23,54 грн;
  • 1 кг нітроамофоски — 9,2 грн;
  • 1 кг аміачної селітри — 7,6 грн;
  • прогнозована нормативна вартість 1 га ріллі у регіоні — 36000 грн.
 
Еквівалентна ціна 1 тонни продукції для одержання 15% норми прибутку за умов середньої урожайності 4,5 т/га становить на основі проведених розрахунків 5641,55 грн. Це безпосередньо ціна, за якої для аграрія при дотриманні певної технології забезпечується еквівалентність.
 
Прогноз нормативної собівартості вирощування 1 т озимих
зернових культур в умовах Кіровоградської області на 2018 р.
та еквівалентної ціни їх реалізації*
 

При прогнозованій ціновій ситуації на ринку зерна беззбитковим виробництво продукції може бути за умов отримання урожайності озимих зернових культур на рівні не менше 4,0–4,5 т/га. Це дозволяє покрити основні виробничі витрати та забезпечити просте відтворення капіталу у межах 15% норми прибутку.

Істотно підвищити рівень урожайності зернових культур в області можна, використовуючи резерви виробництва, пов’язані з інтенсифікацією галузі, а саме:

  • внесення науково обґрунтованих доз мінеральних добрив;
  • застосування інтегрованої системи засобів захисту та регуляторів росту рослин;
  • використання перспективних високоврожайних сортів і гібридів;
  • дотримання сівозміни та вирощування озимих зернових культур по кращих попередниках.
 
Застосування оптимальних доз добрив під зернові культури повинно забезпечити оптимальне живлення рослин, високий урожай зерна, а також підвищення родючості ґрунтів.

Серед факторів підвищення економічної ефективності зернової галузі слід відзначити зниження собівартості виробництва продукції, що можна досягнути за рахунок використання комбінованої ґрунто­обробної та сучасної збиральної техніки. Це дозволяє заощаджувати паливно-мастильні матеріали, кошти на ремонт, витрати праці, скоротити втрати зерна при збиранні врожаю.

У сучасних економічних умовах забезпечити прибутковість виробництва зернових культур можливо за умов дотримання аграрієм технології їх вирощування, а також при фінансовій підтримці з боку держави, яка повинна спрямовуватися на формування рівновигідних відносин на ринку та еквівалентного ціноутворення.
 
Юрій КЕРНАСЮКстарший науковий
співробітник, канд. економ. наук
Олег ГАЙДЕНКОвчений секретар,
канд. техн. наук,
Кіровоградська ДСГДС НААН
   

Cхожі статті

«Точка росту» — відлік успіху
Вийшов з друку "Щоденник агронома 2017"
Новий дилерський центр Titan Machinery, або сервіс по-американськи
Перспективне виноградарство
Вийшло з друку видання "Агрономія сьогодні". "Здоров'я рослин: РІПАК"
Картопля — чом не цариця полів?
Вигідні умови вексельного фінансування для українських аграріїв